ردیف دانشجو اساتید موضوع تاریخ ساعت مکان
1 اسماعیل اکبرپور دکتر ناصر مهرشاد

طراحی و پیاده سازی محاسباتی یک مدل ترکیبی بهینه برای بازشناسی شئ با الهام از سیستم بینایی انسان

6/2/96 12-11 204
2 حمید آزادیان دکتر حمید فرخی

بازسازی طیف توان سیگنال پهن باند با نمونه برداری زیر نرخ نایکوئیست بر اساس حسگری فشرده در رادیو شناختگر

24/2/96 13-12 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
3 هانیه زمانیان دکتر حسن فرسی

ردیابی اشیا در ویدیو مبتنی بر یادگیری عمیق

6/2/96 11-10 202
4 هانی فکری دکتر محمود عبادیان

طراحی،بهینه سازی و ساخت ژنراتور شار سوئیچینگ مغناطیس دائم دیسکی با هدف بهبود کیفیت توان

23/2/96 13-12 202
5 سعید رحمتی دکتر حسین الیاسی

طراحی کنترل کننده های پیش بین مقاوم متمرکز و توزیع یافته برای یک کلاس از سیستم های غیر خطی

27/2/96 10-8:30 207
6 اسماعیل میری دکتر سید محمد رضوی ارائه یک روش سلسله مراتبی بازشناسی زیر کلمات تایپ فارسی مبتنی بر هندسه کلی آن ها 24/2/96 13-12 202
7 حسین آذرین فر دکتر محمدرضا آقاابراهیمی طراحی  بهینه سازی و تحلیل عملکرد ژنراتور سنکرون شار متعامد با رتور دیسکی 31/2/96 11-10 106
8 رضا کاظمی گل خندان دکتر محمدرضا آقاابراهیمی کنترل فرکانس سیستم های قدرت با ضریب نفوذ بالای توان بادی 25/2/96 13-12 206
9 مرتضی حیدری دکتر محمدعلی شمسی نژاد ارائه ساختار،روش کنترلی و ساخت میکرو اینورتر تک فاز در راستای کاهش ظرفیت خازن متعادل کننده 31/2/96 10-8 106
10 هادی افکار

دکتر محمدعلی شمسی نژاد

ارائه یک استراتژی بهبود یافته برای کنترل مبدل رابط شبکه چند منظوره با هدف کاهش نامتعادلی بار در شبکه های توزیع 26/2/96 14-12 204
11 سمیه خسروآزاد دکتر ناصر ندا کدینگ شبکه در لایه فیزیکی 31/2/96 13-12 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
12 مهدی نجار دکتر حمید فلقی برنامه ریزی توسعه همزمان تولید و انتقال در سیستم قدرت در حضور مزارع بادی 18/2/96 14-12 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
13 رضا صالح دکتر حسن فرسی طبقه بندی شورایی بهینه تصاویر راداری با روزنه مصنوعی 20/2/96 12-11 204
14 مهدیه ایزدپناه دکتر سید محمد رضوی

استفاده از مفاهیم یادگیری ژرف در استخراج ویژگی­های متمایزکننده برای تأیید هویت کف دست

9/2/96 11-9:30 202
15 سیدآرش رفیعی دکتر سعیدرضا گلدانی

ارائه مدل جدید برنامه­ریزی توسعه تولید نیروگاه بادی با حضور ذخیره­سازهای انرژی در محیط تجدید ساختار یافته

9/2/96 13-12 202
16 سید محمد رضوی دکتر سید محمد رضوی

معرفی یک رویکرد جامع در طراحی گیت­های منطقی قابل اطمینان

30/2/96 12:30-11:30 202
17 حجت مویدی راد دکتر شمسی نژاد بهبود عملکرد درایو موتور القایی قفس سنجابی دو سیم پیچه بدون حسگر سرعت در محدوده ی سرعت پایین 16/2/96 14-13 207
18 فاطمه دارایی دکتر سید محمد رضوی

ارائه مدلی بر پایه یادگیری عمیق برای جستجوی کلمه کلیدی در اسناد دست نویس

13/2/96 12:30-11:30 204
19 سید مسعود اجابتی دکتر سیدحمید ظهیری بهینه سازی ابتکاری پویا و کاربرد آن در خوشه یابی 16/2/96 12:30-11:30 204