برنامه سخنرانی اساتید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در هفته پژوهش سال 95

برنامه سخنرانی اساتید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در هفته پژوهش سال 95

ردیف سخنران عنوان تاریخ زمان مکان
1

مهندس علی دلگیر

مدیرکل ارتباطات وفن آوری اطلاعات خراسان جنوبی

فرصت های جدید در کسب و کارهای بخش ICT 13/9/95 12-11 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-  سالنVCICT
2 دکتر رضا شریعتی نسب زمینه های تحقیقاتی روز در زمینه حالت های گذرای شبکه قدرت 13/9/95 13-12
3 دکتر ابوالفضل بیجاری کاربرد سیستم های میکروالکترومکانیکی فرکانس بالا( RF MEMS) در مخابرات بی سیم 13/9/95 14-13
4 دکتر سعید خراشادیزاده کاربرد سیستم های آشوبی در مهندسی برق 14/9/95 9-8
5 دکتر محمدرضا آقا ابراهیمی جایابی و تعیین اندازه  ادوات FACTS در سیستم های دارای توان بادی 14/9/95 12-11
6 دکتر محمدعلی شمسی نژاد نیازمندی ها و معرفی ملاحظات عملی در ایجاد سیستم های خورشیدی 14/9/95 13-12
7 دکتر حسن فرسی تنظیم کننده تغییرات کلی برای حذف نویز و بلور از تصویر با استفاده از تفکیک متغیر ها 15/9/95 12-11
8 دکتر حمیدسعادتفر روش های مدیریت مصرف انرژی در سیستم های توزیع شده 15/9/95 13-12
9 دکتر محمد حسن مجیدی سیستم های رمز کلید عمومی 16/9/95 9-8
10 مهندس نصرآبادی ابررسانا و کاربرد آن در پایداری شبکه 16/9/95 14-13
11 دکتر حمیدرضا نجفی سیستم انتقال ولتاژ بالای جریان مستقیم (HVDC) 16/9/95 13-12
12 دکتر عباس صابری نوقابی حفاظت میکرو گرید مشکلات و چالشها 17/9/95 12-11 اتاق 206
13 دکتر حامد وحدت نژاد محاسبا ت ابری فراگیر 17/9/95 13-12
14 دکتر مهران تقی پور مبانی و اصول پدافند غیرعامل 17/9/95 14-13