چاپ
مجموعه: اخبار دانشکده
بازدید: 703

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

عنوان پایان نامه  ارشد دانشجو اساتید راهنما مکان زمان تاریخ دفاع
طراحی یک فیلتر میان­گذر مایکرواستریپ جدید برای کاربرد در ارتباطات پهن­باند رضا سلمانی دکتر ابوالفضل بیجاری اتاق202 ساعت12 24/6/95
پروفایل و کشف انجمن­های هم­پوشا در شبکه­های اجتماعی مبتنی بر مکان محمد قانعی استاد دکتر حامد وحدت­ نژاد اتاق204 ساعت 10:30 28/6/95
تخصیص ترافیک شبکه شهری تهران با استفاده از الگوریتم ژنتیک فازی مهدی خرد دکتر حامد وحدت­ نژاد اتاق202 ساعت12 27/6/95