دانشجویان متقاضی واحد کارآموزی در تابستان 95 ، که حداقل 95 واحد را تا پایان این نیمسال خواهند گذراند، لازم است ابتدا فرم شماره 1 مربوط به گرایش خود را به صورت تایپ شده  تکمیل نموده و تا قبل از پایان سال 94، فرم چاپ شده را به دفتر گروه (آقایان مهندس محبوب یا مهندس رفیعی) تحویل دهند.

 

فرم 1 الکترونیک - فرم 1 قدرت - فرم 1 مخابرات - فرم 1 فناوری اطلاعات - فرم 1 سخت افزار - فرم 1 نرم افزار

فرم 2 الکترونیک - فرم 2 قدرت - فرم 2 مخابرات - فرم 2 فناوری اطلاعات - فرم 2 سخت افزار - فرم 2 نرم افزار