دانشجویان دانشکده برق و کامپیوتر لازم است در تدوین گزارش های علمی، طرح های تحقیقی و پایان نامه های تحصیلی،  منحصرا از شیوه نامه مرجع دهی دانشکده برق استفاده نمایند.

برای دریافت فایل شیوه نامه، اینجا را کلیک نمایید.