رییس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
استاد حسن فرسی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/hasanfarsi این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه مهندسی برق - مخابرات 291
05632202049-563

معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشیار محسن فرشاد
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/farshad این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه مهندسی برق - الکترونیک 258
05632202049-400

مسئول پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشیار حمید فلقی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/falaghi این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه مهندسی برق - مخابرات 269
05632202049-521

مدیر گروه مهندسی برق - الکترونیک
مربی رضا زارع مود
http://cv.birjand.ac.ir/zare این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه مهندسی برق - الکترونیک 277
05632202049-420

مدیر گروه مهندسی برق - قدرت
دانشیار رضا شریعتی نسب
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/shariatinasab shariatinasab[at]birjand.ac.ir
گروه مهندسی برق - قدرت 261
05632202049-413

مدیر گروه مهندسی برق - مخابرات
استادیار رضا قاضی زاده
http://cv.birjand.ac.ir/ghazizadeh rghazizade[at]birjand.ac.ir
گروه مهندسی برق - مخابرات 266
05632202049-427

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری
مربی زهرا احمدی بروغنی
تصویر
http://cv.birjand.ac.ir/brooghani این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری 263
05632202049-416