اخبار

IMAGE

19 مهر 96

جلسه دفاع از رساله دکتری

زمان: روز پنج شنبه مورخ 96/6/27 ساعت: 14 عصر مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (VCICT) استاد راهنما: دکتر ناصر ندا موضوع رساله دکتری: کدینگ شبکه...

IMAGE

19 مهر 96

جلسه دفاع از رساله دکتری

زمان: روز شنبه مورخ 96/7/22 ساعت: 14 عصر مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (VCICT) استاد راهنما: دکتر محمدرضا آقا ابراهیمی موضوع رساله دکتری:...

IMAGE

02 خرداد 96

قابل توجه داوطلبان دکترای 1396 دعوت شده جهت انجام مصاحبه

تاریخ مصاحبه کلیه رشته های مهندسی برق (الکترونیک، قدرت، مخابرات و کنترل) در کدرشته های مختلف اعم از روزانه ، نوبت دوم و سهمیه اعزام یکشنبه...

IMAGE

17 ارديبهشت 96

تبریک به آقای دکتر شریعتی نسب جهت اخذ درجه عضویت ارشد در IEEE

متن نامه عضویت ارشد همکار گرامی جناب آقای دکتر رضا شریعتی نسب عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در IEEE ضمن تبریک به همکار...