مهندس احمد اختری، مهندس محسن محبوب آزمایشگاه الکترونیک - برق
05632202049-468
mahbob[at]birjand.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مهندس احمد اختری، مهندس محسن محبوب آزمایشگاه الکترونیک - کامپیوتر
05632202049-468
mahbob[at]birjand.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر حسن فرسی، مهندس محسن محبوب آزمایشگاه الکترونیک 1
05632202049-468
mahbob[at]birjand.ac.ir دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
آشنایی با نیمه هادیها انواع دیود، عملکرد و کاربرد، ترانزیستور عملکرد و کاربرد

مهندس احمد اختری آزمایشگاه الکترونیک 2
05632202049-500
آشنایی با انواع تقویت کننده های ترانزیستوری، منبع تغذیه با تنظیم کننده

مهندس خسرو قلمی آزمایشگاه الکترونیک 3
05632202049-500
تقویت کننده های عملیاتی،جبران فرکانسی و اسیلاتورها

آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال

آشنایی با تکنولوژی ساخت انواع گیت های منطقی و عملکرد آن

دکترمحمدعلی شمسی نژاد آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

آشنایی عملی با انواع یکسوسازی، کموتاسیون، سیکلوکانورتر و اینورتر تک فاز

مهندس حمیدرضاخاقانی آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری
آشنایی عملی با شبکه های کامپیوتری

دکتر رضا شریعتی نسب، مهندس محمدرضا خاکشور آزمایشگاه عایق و فشار قوی
آشنایی عملی با تولید و اندازه گیری ولتاژ AC و ولتاژ فشار قوی DC ، تولید ولتاژ ضربه، بررسی استقامت الکتریکی روغن، آزمایش تخلیه جزئی و کرونا

مهندس علی اکبر نصرآبادی، مهندس محمدرضا خاکشور آزمایشگاه ماشین AC
بررسی موتور و ژنراتورهای AC در حالات مختلف

مهندس علی اکبر نصرآبادی، مهندس محمدرضا خاکشور آزمایشگاه ماشین DC
بررسی موتور و ژنراتورهای DC در حالات مختلف

مهندس علی اکبر نصرآبادی، مهندس محمدرضا خاکشور آزمایشگاه مبانی برق
بررسی موتورها و ژنراتورهایDC و AC در حالات مختلف

مهندس خسرو قلمی آزمایشگاه مدار مخابراتی
آشنایی عملی با فیلترهای فعال، مدولاسیون، نمونه برداری، آشکارسازی، نوسان ساز

دکتر محمد رضوی، مهندس سید حسین موسوی آزمایشگاه مدار منطقی
آشنایی با گیت های پایه، مدارات منطقی ترکیبی و ترتیبی، فلیپ فلاپ ها و ساختار حافظه

دکتر حسن فرسی، مهندس محسن محبوب آزمایشگاه مدار و اندازه گیری
05632202049-468
mahbob[at]birjand.ac.ir
آشنایی با منابع تغذیه، ابزارهای اندازه گیری، المان های مداری چون مقاومت، خازن، سلف و اثر و کاربرد آنهادر مدارهای الکتریکی

دکتر محمد رضوی، مهندس سیدحسین موسوی آزمایشگاه معماری کامپیوتر
آشنایی با ارتباط قسمت های کامپیوتر پایه و آدرس دهی حافظه، پیاده سازی به زبان اسمبلی درمیکروکنترلرهای 8051

مهندس رضا زارع مود، مهندس احمد اختری آزمایشگاه میکرو پروسسور

مهندس رضا زارع مود، مهندس احمد اختری آزمایشگاه میکروکنترلر
آشنایی با برنامه نویسی و کار با میکروکنترلرهای AVR